Có 1 kết quả:

Wén bù xiāng

1/1

Wén bù xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Wenbu or Ombu village in Nyima county 尼瑪縣|尼玛县[Ni2 ma3 xian4], Nagchu prefecture, central Tibet