Có 1 kết quả:

wén jìng

1/1

wén jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of a person's manner or character) gentle and quiet