Có 1 kết quả:

wén xū què

1/1

wén xū què

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bearded reedling (Panurus biarmicus)