Có 1 kết quả:

bān bō

1/1

bān bō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mottled and peeling off in places