Có 1 kết quả:

bān zuǐ yā

1/1

bān zuǐ yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) eastern spot-billed duck (Anas zonorhyncha)