Có 1 kết quả:

bān tóu dà cuì niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Blyth's kingfisher (Alcedo hercules)