Có 1 kết quả:

bān wěi chéng yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bar-tailed godwit (Limosa lapponica)