Có 1 kết quả:

bān wěi juān jiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) barred cuckoo-dove (Macropygia unchall)