Có 1 kết quả:

bān wén niǎo

1/1

bān wén niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) scaly-breasted munia (Lonchura punctulata)