Có 1 kết quả:

bān lán

1/1

bān lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gorgeous
(2) brightly colored
(3) multi-colored