Có 1 kết quả:

bān liáng niǎo ㄅㄢ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pied myna (Gracupica contra)