Có 1 kết quả:

bān zhěn rè ㄅㄢ ㄓㄣˇ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

spotted fever