Có 1 kết quả:

bān zhěn rè

1/1

bān zhěn rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spotted fever