Có 1 kết quả:

bān líng

1/1

bān líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nemorhaedus goral, a species of antelope found in Xinjiang