Có 1 kết quả:

bān chì shān chún

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Daurian partridge (Perdix dauurica)