Có 1 kết quả:

bān chì liáng niǎo ㄅㄢ ㄔˋ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) spot-winged starling (Saroglossa spiloptera)