Có 1 kết quả:

bān xié tián jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) band-bellied crake (Porzana paykullii)