Có 1 kết quả:

bān bèi qián yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) greater scaup (Aythya marila)