Có 1 kết quả:

bān xiōng zào méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) spot-breasted laughingthrush (Garrulax merulinus)