Có 1 kết quả:

bān xiōng bīn yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pectoral sandpiper (Calidris melanotos)