Có 1 kết quả:

bān xiōng tián jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) spotted crake (Porzana porzana)