Có 1 kết quả:

bān xiōng duǎn chì yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) spotted bush warbler (Locustella thoracica)