Có 1 kết quả:

bān xiōng gōu zuǐ méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-streaked scimitar babbler (Pomatorhinus gravivox)