Có 1 kết quả:

bān liǎn hǎi fān yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-winged scoter (Melanitta deglandi)