Có 1 kết quả:

bān lán

1/1

bān lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brightly colored
(2) gorgeous
(3) multi-colored