Có 1 kết quả:

bān bó lù lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

variegated