Có 1 kết quả:

bān yú gǒu

1/1

bān yú gǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pied kingfisher (Ceryle rudis)