Có 1 kết quả:

bān lán

1/1

bān lán

giản thể

Từ điển phổ thông

sặc sỡ