Có 1 kết quả:

dòu qì

1/1

dòu qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have a grudge against