Có 1 kết quả:

dǒu shāo zhī qì

1/1

dǒu shāo zhī qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

person narrow-minded and shortsighted