Có 1 kết quả:

dǒu shāo zhī qì ㄉㄡˇ ㄕㄠ ㄓ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

person narrow-minded and shortsighted