Có 1 kết quả:

dǒu shāo zhī cái

1/1

dǒu shāo zhī cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

person of limited capacity