Có 1 kết quả:

dòu jiàn

1/1

dòu jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fighting ship