Có 1 kết quả:

dòu qùr

1/1

dòu qùr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 逗趣兒|逗趣儿[dou4 qu4 r5]