Có 1 kết quả:

dòu jī

1/1

dòu jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cock fighting