Có 1 kết quả:

dòu jī yǎn

1/1

dòu jī yǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cross-eye