Có 1 kết quả:

liào hào

1/1

liào hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) part number
(2) material code