Có 1 kết quả:

liào qì

1/1

liào qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) glassware
(2) colored glass household vessel