Có 1 kết quả:

xié shè qiú ㄒㄧㄝˊ ㄕㄜˋ ㄑㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a sliced ball (tennis or table tennis)