Có 1 kết quả:

chì mà

1/1

chì mà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to scold