Có 1 kết quả:

duàn rán ㄉㄨㄢˋ ㄖㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) resolute
(2) definitive
(3) categorically
(4) absolutely