Có 1 kết quả:

duàn xù

1/1

duàn xù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

intermittent