Có 1 kết quả:

duàn tuǐ

1/1

duàn tuǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

broken leg