Có 1 kết quả:

duàn huò ㄉㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to run out of (stock)