Có 1 kết quả:

duàn huò

1/1

duàn huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to run out of (stock)