Có 1 kết quả:

duàn sòng

1/1

duàn sòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forfeit (future profit, one's life etc)
(2) ruined