Có 1 kết quả:

sī pèi ěr tè xiǎo mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

spelt (Triticum spelta) (loanword)