Có 1 kết quả:

Sī tái pǔ sī

1/1

Sī tái pǔ sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Staples (Center), sports arena in Los Angeles