Có 1 kết quả:

Sī tǎn bèi kè ㄙ ㄊㄢˇ ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

John Steinbeck (1902-1968), US novelist