Có 1 kết quả:

Sī tài ēn xiè ěr ㄙ ㄊㄞˋ ㄜㄋ ㄒㄧㄝˋ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Steinkjær (city in Trøndelag, Norway)