Có 1 kết quả:

Sī tè fán nuò pǔ luò sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Stephanopoulos (e.g. former Clinton aide George Stephanopoulos)