Có 1 kết quả:

Sī wǎ xī lǐ ㄙ ㄨㄚˇ ㄒㄧ ㄌㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Swahili